TORTUM ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Şirket’imizin %49 oranında iştirak ettiği Pamukova Elektrik Üretim A.Ş., 43.000.000 TL sermayeli Tortum Elektrik Üretim A.Ş.'nin %100'üne sahiptir. Tortum Elektrik Üretim A.Ş. bünyesinde bulunan 7,49 MW kurulu gücündeki hidroelektrik santral Erzurum ilinde yer almaktadır.


 

www.tortumelektrik.com.tr

 

Tortum