VİZYON ve MİSYON

Vizyon
Girişim Sermayesi yatırımlarını sürdürülebilir kurumsal ilkeler ve etik yönetim anlayışı çerçevesinde daha ileriye taşımak ve istikrarlı büyümeyi sürdürmek.

Misyon
Etkin ve güçlü iş modelimiz ile kaynaklarımızı yönlendirildiğimiz büyüme potansiyeli yüksek sektörlerde tüm paydaşlara katma değer sağlamak.