Kahve Diyari Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesi 20.500.000-TL'ye çıkarıldı.

Şirketimizin %50 oranında pay sahibi olduğu girişim şirketi  Kahve Diyari Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin 29.12.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında; Şirketin 10.000.000-TL tutarındaki mevcut sermayesinin iç kaynaklardan karşılanmak üzere 10.500.000 TL bedelsiz artırımla 20.500.000-TL'ye çıkartılmasına karar verilmiş ve sermaye artırım işlemi 30.12.2020 tarihinde tescil edilmiştir.

Bedelsiz sermaye artırım işlemleri sonucunda Şirketimiz 5.250.000-TL nominal değerli pay elde etmiş olup, sermaye payı tutarı 5.000.000-TL'den 10.250.000-TL'ye yükselmiştir.