KOMİTELER

KOMİTELER

Denetim Komitesi

  • Mithat Kılıç Başkan
  • Prof. Dr. M. Ege Yazgan Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi

  • Mithat Kılıç Başkan
  • Prof. Dr. M. Ege Yazgan Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

  • Prof. Dr. M. Ege Yazgan Başkan
  • Mithat Kılıç Üye
  • Mustafa Arslan Üye