Vektora Bilişim Teknolojileri A.Ş.'nin sermayesi 24.000.000-TL'ye çıkarıldı.

Şirketimizin %60 oranında pay sahibi olduğu girişim şirketi Vektora Bilişim Teknolojileri A.Ş.'nin 1.692.500-TL tutarındaki mevcut sermayesinin iç kaynaklardan (geçmiş yıl karları ve fonlar) karşılanmak üzere 22.307.500 TL bedelsiz artırımla 24.000.000-TL'ye çıkartılmasına ilişkin sermaye artırım işlemi 25.01.2021 tarihinde tescil edilmiştir.

Bedelsiz sermaye artırım işlemleri sonucunda Şirketimiz 13.384.500-TL nominal değerli bedelsiz pay elde etmiş olup, sermaye payı tutarımız 1.015.500-TL'den 14.400.000-TL'ye yükselmiştir.