Kafein Yazılım Hizmetleri A.Ş. Sermayesinde Yer Alan %21,72 Oranındaki Paylar Satıldı.

20.06.2019 tarihinde Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 7,25 fiyattan 4.100.000 adet satış işlemi borsada yerli ve yabancı kurumsal yatırımcılara Özel Emirle ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.

27.06.2019 tarihinde Şirketimizin Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. sermayesinde sahip olduğu toplam 183.333 adet B grubu nama yazılı (imtiyazlı) borsada işlem görmeyen payın tamamının, beher pay başına 10 TL olmak üzere toplam 1.833.330 TL peşin bedelle Ali Cem Kalyoncu'ya satılmıştır.

Şirketimizin Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. sermayesinde sahip olduğu payı kalmamıştır.